توضیحات آگهی

جفت کوتوله آلبینو رزیکولیس فالو

جفت کوتوله آلبینو رزیکولیس فالو

جفت کوتوله آلبینو رزیکولیس چشم فالو بشرط تخم

و جوجه و تایید دامپزشکتون کیفیت پرنده تو عکس

مشخصه مشتری

واقعی زنگ بزنه و چت هم در خدمتم حق نگهدارتون

(معاوضه ندارم)