توضیحات آگهی

قفس۸خان حرفه ای۵۶

قفس۸خان حرفه ای۵۶

باسلام

یکدست قفس۸خان حرفه ای سایز ۵۶

قفس ۴درب میباشد مارک پرنده حک شده.

سالم سالم بدون شکستگی یازنگ زدگی
باوسایل ومتعلقات قفس

❇قفس های ۵۶همه باهم دونه ای۴۰۰/تکی۴۵۰

❇۲عددقفس حرفه ای ۶۴هم موجودمیباشد
قیمت دونه ای۵۰۰تومان.