توضیحات آگهی

تعداد ۶عدد کبوتر سرور

تعداد ۶عدد کبوتر سرور

کبوترهای فوق سرور میباشند به تعداد ۶ عدد
قیمت توافقی
هرکسی مایل بود زنگ بزنه