توضیحات آگهی

سوسیس(المانی- کوکتل- هات داگ)
کالباس(مارتا-مارتا مخصوص-لیونر-قارچ و مرغ، پپرونی، انواع خشک (60 و 70 و 80 و 90 درصد)
پنیرپیتزا(خشک-چرب-نیمه چرب-عطر و طعم کش دار ، اسنکی ، فنلاندی، دانمارکی، ایتالیایی ویژه، موزرالا)