توضیحات آگهی

طوطی هلندی ماده بازیگوش
خیلی باهوش
دستی
اصلا گاز نمیگره
رام است