توضیحات آگهی

سه کیسه کاه حیوانی پاک و تمیز مخصوص حیوان