توضیحات آگهی

ماست و شیر محلی گوسفندی

ماست و شیر محلی گوسفندی

با سلام روزی چهار کیلو شیر گوسفند محلی ماست هم داریم

و کره و روغن و کشک هم موجوده خواستید تماس بگیرید