توضیحات آگهی

یک جفت ماندارین

با ماده سفید و یک جفت کارولی

. بالغ اماده ی تخم. فروش فوری