توضیحات آگهی

فروش انواع ماهی و میگو تازه صیدروز بصورت عمده و خرده ارسال از بندرعباس به تمام نقاط ایران ریلی وهوای