توضیحات آگهی

سلام
۴جفت کبوتر پاکستانی گذاشتم فروش
جفتی ۴۰۰ تومن
آدرس محل تحویل کوچصفهان
ارسال به رشت هم دارم