توضیحات آگهی

با سلام خدمت کشاورزان عزیز
فروش وتخلیه انواع کود حیوانی
پوسیده گاوی
پوسیده گوسفندی
پهن تازه
گاوی تازه
تخلیه باکمپرسی مان که ظرفیت اتاقش با ده چرخ برابره .لب به لب برابر است با دو سرویس بنز تک یا ولو تک
جهت رفاه حال همشهریان عزیز چک صیادی ۲ماه پذیرفته میشود