توضیحات آگهی

کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی ۴کیلو جنس مرغوب

قیمت کم بدلیل مشکل در جنس نیست به پولش نیاز دارم