توضیحات آگهی

کپسول 1 کیلویی آتشنشانی
برای ماشین بود
دونه ای 250000